A. Cursuri organizate pentru armate străine

B. Cursuri pentru ofiţeri

C. Cursuri de nivel

Cursuri CCNA (programul CISCO NETWORKING ACADEMY)

Tematici la cursurile CCNA:

 

 

D. Curs MANAGER DE PROIECT

           E. Curs intensiv limba franceza, terminologie tehnica de specialitate (6 saptamani)

           F. Curs standardizare

 

ANUNȚ IMPORTANT:

La prezentarea în academie, candidații la concursurile de admitere la programele postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă vor avea asupra lor diploma de licență (sau o copie a acesteia).