1. Pentru locurile finanţate de la buget pentru personalul încadrat în M.Ap.N., înscrierea se va  face prin structurile de personal ale eşaloanelor superioare de care aparţin candidaţii.
 2. Pentru locurile cu taxă, înscrierea se va face la Academia Tehnică Militară, până la data de 07.04.2017, pe baza cererilor de înscriere.

Admiterea va consta într-un examen sub formă de test grilă. Pentru departajare în caz de punctaj egal, admiterea va fi în ordinea descrescătoare a mediei examenului de licenţă obţinută de candidaţi. La proba de concurs tip test grilă nu se admit contestații. Examenul de admitere va avea loc în perioada 10-14.04.2017, începând cu ora 8.00.

Acte necesare înscrierii la curs pentru toţi candidaţii (locuri finanţate de la buget şi locuri cu taxă):

 • carte de identitate (original şi în copie);
 • certificat de naştere (original şi în copie);
 • copie a certificatului de căsătorie sau a altui act de schimbare a numelui (dacă este cazul);
 • diplomă de licenţă (original şi în copie).

ATENȚIE!

 • Pentru locurile cu taxă înscrierea se face în urma depunerii CERERII DE INSCRIERE  la Academia Tehnică Militară.
 • Candidații de pe locurile finanțate de la buget, care nu obțin punctajul de ocupare a unui loc la buget, pot opta pentru locurile cu taxă neocupate pe baza CERERII DE ÎNSCRIERE, după afișarea rezultatelor.
 • Actele de înscriere pentru toţi candidaţii se depun până la data de 07.04.2017.

Cursul începe în data de 08.05.2017, ora 16.00.

Pentru candidaţii admişi pe locurile nefinanțate, taxa de şcolarizare se va plăti până la data de 08.05.2017. Taxa de şcolarizare: 500 lei.

Bibliografie pentru examenul de admitere la curs :

 

 1. Constantin Opran (coord.), Sergiu Stan, Steluta Nastasa, Bogdan Abaza, “Managementul proiectelor”, București, 2002;
 2. Alina Bârgăoanu, Managementul proiectelor, SNSPA, Bucureşti;
 3. Cătălin Danteş, Gabriel Vârtopeanu, „Managementul ciclului de proiect”, ISBN 973-86539-1-6, Bucureşti 2003;
 4. Marius Dodu, Horia Raboca, Ciprian Tripon, „Managementul resurselor umane”, Suport de curs.

 

Tematica examenului de admitere:

 • Conceptul de proiect;
 • Completarea unui formular de candidatură;
 • Proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 • Planificarea (redactarea propunerii de proiect);
 • Declanşarea proiectului (formarea echipei);
 • Semnificaţia unui factor de risc;
 • Fazele ciclului de proiect;
 • Leadership – activitatea de conducere.

 

Relaţii şi informaţii suplimentare: 
Secretariat DLSSMM
Telefon: 021 335 46 65 int. 0218