Perioada de desfăşurare a cursului 25.02 – 05.04.2019 (6 săptămâni)

Perioada de concurs: 21 – 25.01.2019

Numărul de locuri: 20

BIBLIOGRAFIE:

 1. Legea 80/1995 cu modificările şi completările ulterioare;
 2. . „Norme metodologice privind încheierea contractelor în vederea exercitării profesiei de cadru militar în activitate”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 146/2001, modificat şi completat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 46/2002;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 106/2011 pentru aprobarea Ghidului carierei militare cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.30/2012 pentru aprobarea instrucţiunilor privind recrutarea, selecţia, formarea profesională şi evoluţia în cariera profesională;
 5. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.105/2002 pentru aprobarea „MRU-1, norme privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României;
 6. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M30/2007 pentru aprobarea „MRU 3/1, Instrucţiuni privind aprecierea cadrelor militare”;
 8. Legea nr. 384 / 2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. „Instrucţiuni pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti”, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 39/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. „Regulamentul de ordine interioară aplicabil personalului civil din Ministerul Apărării Naţionale”, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M. 17/2012;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare;
 13. . Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. . Hotărârea Guvernului nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 15. Ordinul M 9 din 06.02.2013 pentru aprobarea normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale;
 16. Regulamentul de ordine interioară în unitate R.G.1/2008;
 17. Regulamentul disciplinei militare aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 64/2013;
 18.  Hotărârea Guvernului nr.442/1992 privind concediul de odihnă al ofiţerilor, maiştrilor militari şi subofiţerilor din forţele armate, cu modificările şi completările ulterioare;
 19. Dispoziţia şefului Direcţiei Management Resurse Umane nr. DMRU12/06.09.2011 pentru aprobarea „Normelor privind participarea cadrelor militare din Armata României la studii de perfecţionare a pregătirii profesionale organizate în ţară”;
 20. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS42/25.05.2011 pentru aprobarea „Instrucţiunilor privind aplicarea unitară a unor prevederi ale Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare”, cu modificările şi completările ulterioare;
 21.  Ordinul ministrului apărării naţionale nr.MS56/08.07.2011 pentru aprobarea „MRU-2/1 Norme de definire a funcţiilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale”;
 22. Legea cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 23. Hotărârea Guvernului nr.500/18.05.2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 24. . Dispoziţia şefului Direcţiei Management Resurse Umane nr.15/2010 privind intrarea în exploatare a sistemului informatic pentru gestionarea personalului activ;
 25. Ordinul SMG17/2009 privind intrarea în exploatare a sistemului informatic pentru gestionarea personalului activ.