I. Perioada de desfăşurare a cursului 08 – 19.10.2018 (2 săptămâni)

Perioada de concurs: 24 – 28.09.2018

Numărul de locuri: – 15 locuri finanţate de la buget pentru personalul încadrat în M.Ap.N.

Bibliografia pentrul testul de specialitate :

  1. Rețeaua INTRAMAN (LexMil, pagina web a DID/sectiunea standardizare, pagina web a MApN, m100-s21/Comisii/CSI )
  2. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M.S. 136/2012 pentru aprobarea ”STD-1, Instrucțiuni privind activitatea de standardizare în domeniul militar”;
  3. AAP-03 (K) Directive for the Production, maintenance and management of NATO standardization documents;