ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE “FERDINAND I”

Consiliul de administraţie are următoarele competenţeşiatribuţii principale:

 • aprobă execuţia bugetară şi bilanţul anual;
 • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
 • urmăreşte aplicarea hotărârilor Senatului universitar;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
 • avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • propune Senatului universitar strategii ale academiei pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale academiei;
 • aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;
 • informează comunitatea universitară despre deciziile proprii, în domeniile de competenţă;
 • răspunde la petiţii, cereri, solicitări interne şi externe, în domeniile de competenţă;
 • propune invitarea unor personalităţi din ţarăşi de peste hotare la unele activităţi organizate de academie;
 • aprobă regulamentul de organizare şifuncţionare a Consiliului ştiinţific;
 • avizează Programul de achiziţii.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE