ATRIBUȚIILE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE

Consiliul de administraţie are următoarele competenţeşiatribuţii principale:

 • aprobă execuţia bugetară şibilanţul anual;
 • stabileşte în termeni operaţionali bugetul instituţional;
 • urmăreşte aplicarea hotărârilor Senatului universitar;
 • aprobă propunerile de scoatere la concurs a posturilor didactice şi de cercetare;
 • avizează propunerile de programe noi de studii şi formulează propuneri către Senatul universitar de terminare a acelor programe de studii care nu se mai încadrează în misiunea universităţii sau care sunt ineficiente academic şi financiar;
 • propune Senatului universitar strategii ale academiei pe termen lung şi mediu şi politici pe domenii de interes ale academiei;
 • aprobă operaţiunile financiare care depăşesc plafoanele stabilite de Senatul universitar;
 • informează comunitatea universitară despre deciziile proprii, în domeniile de competenţă;
 • răspunde la petiţii, cereri, solicitări interne şi externe, în domeniile de competenţă;
 • propune invitarea unor personalităţi din ţarăşi de peste hotare la unele activităţi organizate de academie;
 • aprobă regulamentul de organizare şifuncţionare a Consiliului ştiinţific;
 • avizează Programul de achiziţii.

COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE

 

Nr.

crt.

Gradul Nume şi prenume
1. Col. prof. univ. dr. ing. VIZITIU  IULIAN-CONSTANTIN
2. Col. conf. univ. dr. ing. POPESCU FLORIN
3. Col. conf. univ. dr. ing. DĂNUȚ GROSU
4. Cpt.cdor. prof. univ. dr. ing. MOLDOVEANU CRISTIAN-EMIL
5. Col. prof. univ. dr. ing. ȘOMOIAG PAMFIL
7. Col. prof. univ. dr. ing. BICA ION
6. Col. ing. FITĂRĂU ADRIAN
8. Stud. plt. maj. UNC ROXANA