COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE

     Preşedinte:
          Col. conf. univ. dr. ing. Dănuț GROSU
 
     Membri: 
Col.ing.  Adrian FITĂRĂU

Cpt.c-dor. conf. univ. dr. ing. Mihai MIHĂILĂ-ANDRES

Lt.col. conf. univ. dr. ing. Cristian MOLDER

Cpt. ing. Constantin GRUMĂZESCU

Col. conf. univ. dr. Dumitru RADU

Col. prof. univ. dr. ing. Traian ROTARIU

Col. prof. univ. dr. ing. Marin LUPOAE

Lt. col. dr. ing. Radu VILĂU

Cdor. conf. univ. dr. ing. Răzvan NECHIFOR

Lt.col. prof. univ. dr. ing. Mihai TOGAN

Col. conf. univ. dr. ing. Petrică CIOTÎRNAE 

 Lt. col. conf. univ. dr. ing. Iulian RÎNCU 

Prof.univ.dr.ing. Ștefan SIMION 

Lt. ing. Luminița ALIL

 

 
     Secretar:
          Lt.col. CHIȘAVU ADRIAN