COMPONENŢA CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC AL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE

     Preşedinte:
          Col. conf. univ. dr. ing. Dănuț GROSU
 
     Membri: 

          Col. ing. Adrian FITĂRĂU

          Col. conf.univ.dr. Dumitru RADU

          Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Mihai MIHĂILĂ-ANDRES

          Lt.col conf.univ.dr.ing. Cristian MOLDER

          Lt.col.conf.univ.dr.ing. Iulian-Cristian RÎNCU

          Lt.col.ing. Horațiu GÂRBAN

         Lt.cdor.lect.univ.dr.ing. Paul ROȘU

          Lt.col.prof.univ.dr.ing. Eugen TRANĂ

          Mr.lect.univ.dr.ing. Alin SAVA

          Lt.ing. Damian GORGOTEANU

          Lt.ing. Luminița ALIL

         Lt.ing. Alexandru GRIVEI

     Secretar:
          Lt.col. CHIȘAVU ADRIAN