secitc2015

În perioada 11-12 iunie 2015, la Cercul Militar Național, se va desfășura cea de-a VIII-a ediţie a conferinţei “Security for Information Technology and Communications – SECITC 2015”, activitate ştiinţifică internaţională de prestigiu, organizată de Academia Tehnică Militară (ATM) şi Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE), în parteneriat cu Institutul pentru Tehnologii Avansate (ITA) şi cu sprijinul Bitdefender si a Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO).

Conferinţa reprezintă un eveniment ştiinţific internaţional în care cadrele didactice, cercetătorii ştiinţifici şi specialiştii din domeniul securităţii cibernetice prezintă rezultatele obţinute în activităţile de cercetare.

Ediţiile trecute ale conferinţei au fost indexate în baze de date internaţionale de prestigiu (EBSCO, DOAJ, Cabbels, Google Scholar, Index Copernicus, Cornell University Library), conferinţa este înscrisă în calendarul de evenimente criptologice publicat de International Association for Cryptologic Research (IACR), iar volumul acestui an va fi publicat de Springer, seria Lecture Notes in Computer Science.