Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, în parteneriat cu Universitatea Politehnica din Bucureşti, IUT „Paul Sabatier” din Toulouse, Franţa, Universitatea Militară din Varşovia, Polonia, şi Universitatea Naţională Militară „Vasil Levski” din Velico Târnovo, Bulgaria a organizat în perioada 24 – 25 aprilie 2019 Conferinţa Internaţională “CERC 2019”.

La conferinţă au participat 320 de persoane din 26 de universitati aparţinând unui număr de 11 ţări, lucrările fiind repartizate pe 19 secţiuni. Comisiile de evaluare a lucrărilor şi de acordare a premiilor au fost formate din cadre didactice din Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” şi din universităţile partenere.

Asociaţia studenţilor din Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” a organizat, pentru  participanţii la conferinţă, o seară tradiţională în scopul dezvoltării comunicării interculturale.