Comandantul Batalionului 1 studenti:
Mr.ing. Alexandru ŞTEFAN

Comandantul Batalionului 2 studenti(imputernicit):
Cpt.  Tiberiu DRĂGUTESCU