Conducere

 


Prorector pentru învăţământ (Locţiitor al Comandantului pentru Învăţământ):
Col.conf.univ.dr.ing. Florin POPESCU

Prorector pentru cercetare științifică (Locțiitor al comandantului pentru cercetare științifică):
Col. conf. univ. dr. ing. Dănuț GROSU

Prorector pentru relaţii interuniversitare (Locţiitor al comandantului pentru relaţii interuniversitare):
Col. prof. univ. dr. ing. Tudor-Viorel ŢIGĂNESCU

Directorul Şcolii doctorale "Ingineria sistemelor de apărare și securitate" și director CSUD (împuternicit):
Prof. univ. dr. ing.
Ioan NICOLAESCU


Secretar şef:
Col.ing.
Romeo RIZEA


Decanul Facultăţii de Sisteme Electronice şi Informatice Militare:
Col. prof. univ. dr. ing.
Ion BICA


Prodecan pentru învăţământ:
Conf. univ. dr. ing. Laurenţiu MĂRGĂRIT

Prodecan pentru cercetare științifică (și șef centru cercetare științifică):
Lt.col. conf. univ. dr. ing. Cristian MOLDER

Secretar şef:
Col. dr. ing.
Daniel ANTONIE

Decanul Facultăţii de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament:
Col. prof. univ. dr. ing. Pamfil ŞOMOIAG


Prodecan pentru învăţământ:
Col.conf.univ.dr.ing. Valentin VÎNTURIŞ

Prodecan pentru cercetare științifică (și șef centru cercetare științifică):
Cpt.cdor.conf.univ.dr.ing. Mihai MIHĂILĂ-ANDRES

Secretar şef:
Col.
Marian ANGHEL

Directorul Departamentului de Limbi străine, Știinţe Militare şi Management
Col. conf. univ. dr.
Dumitru RADU

Secretar şef:
Mr. dr.
Adrian DIACONU


Locţiitor al comandantului pentru probleme de stat major:
Col.
Iliuţă VLAD

Director administrativ:
Col. ing.
Adrian FITĂRĂU

Comandant de batalion studenti(împuternicit):
Mr.
Alexandru STEFAN