Conducere

 


Prorector pentru învăţământ:
Col.conf.univ.dr.ing. Florin POPESCU

Prorector pentru cercetare științifică:
Col. conf. univ. dr. ing. Dănuț GROSU

Prorector pentru relaţii interuniversitare:
Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil MOLDOVEANU

Director CSUD:
Prof. univ. dr. ing.
Ioan NICOLAESCU


Președintele Senatului universitar:
Col.prof.univ.dr.ing.
Traian ROTARIU


Director administrativ:
Col. ing.
Adrian FITĂRĂU

Locţiitor al comandantului pentru instrucție:
Col. dr.
Iliuţă VLADSecretar şef:
Col.ing.
Romeo RIZEA