Conducere

 


Prorector pentru învăţământ:
Col.conf.univ.dr.ing. Florin POPESCU

Prorector pentru cercetare științifică:
Col. conf. univ. dr. ing. Dănuț GROSU

Prorector pentru relaţii interuniversitare:
Cpt.cdor conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil MOLDOVEANU

Director CSUD:
Col. prof. univ. dr. ing.
Tudor-Viorel ȚIGĂNESCU

Locţiitor al comandantului:
Col.
Iliuţă VLAD

Director administrativ:
Col. ing.
Adrian FITĂRĂU



Secretar şef:
Col.ing.
Romeo RIZEA