1. Metodologia de selectare a decanilor facultății
  2. Atributiile functiei de decan
  3. Conditii de inscriere
  4. Tematica si bibliografia
  5. Perioada de depunere a dosarelor de candidat: 01.10-16.10.2018
  6. Calendarul selecției si avizării
  7. Anunt concurs decan Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate
  8. Candidați avizați de Consiliul Facultății de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate
  9. Anunt concurs decan Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare
  10. Candidați avizați de Consiliul Facultății de Aeronave și Autovehicule Militare
  11. Data concursului pentru ocuparea functiei de decan: 05.11.2018