A.  Componenţa departamentului:

1. Profesor universitar Col. dr. ing. RĂDUCANU DAN  dan.raducanu@mta.ro CV | Listă lucrări
2. Conferenţiar universitar Col. dr. ing. LUPOAE MARIN  mlupoae@mta.ro CV | Listă lucrări
3. Lector universitar Mr. dr. ing. CONSTANTIN DANIEL  dconstantin@mta.ro CV | Listă lucrări
4. Lector universitar Mr. dr. ing. BACIU CĂTĂLIN  baciucatalin2001@yahoo.com CV | Listă lucrări
5. Lector universitar Dr. ing. PATRICIA MURZEA CV | Listă lucrări
6. Şef lucrări Dr. ing. BARTIŞ DANIELA  danabartis@yahoo.com CV | Listă lucrări

B.  Cadre didactice asociate:

16. Profesor universitar Col.(r) dr. ing. RĂDUCANU NICULAE
17. Profesor universitar Col.(r) dr. ing. OLARU GHEORGHE
18. Profesor universitar Col.(r) dr. ing. COLBAN GHEORGHE-CRINEL
19. Profesor universitar Col.(r) dr. ing. SEREDIUC CORNELIU
20. Profesor universitar Dr. ing. PRETORIAN ALEXANDRINA
21. Profesor universitar Dr. ing. LUNGU DAN
22. Lector universitar Col.(r) ing. VASILE FLOREA
22. Lector universitar Mr. dr. ing. EFTIMIE FLORIN
22. Lector universitar Dr. ing. JOCEA ANDREEA
22. Lector universitar Dr. ing. BOGDAN ANDREI

C.  Personal auxiliar:

1. Tehnician – P.C. – ZANFIR ŞTEFAN

D.  Director departament:

1. Conferenţiar universitar Lt. col. dr. ing. LUPOAE MARIN

E.  Consiliul departamentului:

1. Profesor universitar Col. dr. ing. RĂDUCANU DAN
2. Conferenţiar universitar Lt. col. dr. ing. LUPOAE MARIN
3. Lector universitar Mr. dr. ing. CONSTANTIN DANIEL
4. Lector universitar Mr. dr. ing. BACIU CĂTĂLIN

F.  Şefii Comisii Didactice:

1. Inginerie Genistică Mr. dr. ing. CONSTANTIN DANIEL
2. Construcţii şi Geomatică Mr. dr. ing. BACIU CĂTĂLIN

G.  Cercuri Studenţeşti:

1. Inginerie Genistică Mr. dr. ing. CONSTANTIN DANIEL
2. Construcţii şi Geomatică Mr. dr. ing. BACIU CĂTĂLIN
3. Grafică inginerească şi design Ş.l. dr.ing. BARTIŞ DANIELA

 

 < înapoi la departamentul M4