Componenţa comisiei didactice

 

Personal didactic titular:

Personal didactic asociat:

  • Col. prof. univ. dr . Dumitru Daniel
  • Cdor.conf. univ. dr. Agafiței Iulian
  • Col. conf. univ. dr. Roşca Marius
  • Col. conf. univ. dr. Turcu Dănuţ

 

Activitatea comisiei didactice

 

  1.  Pregătire militară la nivel tactic în domeniul “Științelor militare”
  2.  Pregătire în domeniul educație fizică și sport