Comisia didactică de limbi străine şi comunicare interculturală este structura specializată care coordonează programele de limbi străine şi programele din domeniul ştiinţelor umaniste desfăşurate în Academia Tehnică Militară.

Componenţa comisiei didactice

 

Personal didactic titular:

 • Colectivul de engleză:
 • Colectivul de franceză:
  • Conf. univ. dr. Mirea Daniela  (cv | listă lucrări)
  • Lect. univ. dr. Preda Andreea Maria (cv | listă lucrări )
  • Lect. univ. dr. Stoicovici Maria (cv | listă lucrări)
 • Colectivul de comunicare interculturală :

Scopul programelor de învăţare a limbilor străine:

 1. Consolidarea și dezvoltarea competențelor de comunicare generale;
 2. Formarea și dezvoltarea competențelor de comunicare specializată, în scop științific și tehnic militar.

Programele ţin seama de obiectivele generale stabilite de NATO STANAG 6001 şi de documentele Uniunii Europene, axându-se cu preponderenţă pe terminologiile general ştiinţifice şi tehnic militare.

Scopul programelor de învăţare a limbilor străine:

 1. Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi de adaptare la specificul organizaţiei militare;
 2. Cultivarea capacităţii de comunicare interindividuală şi relaţionare cu grupuri şi organizaţii militare şi civile.

Oferta de cursuri:

 • Cursuri de terminologie științifică generală, militară și tehnică de specialitate pentru studenții din cadrul programului de licență;
 • Cursuri de terminologie militară și tehnică de specialitate în cadrul cursurilor de carieră și de masterat desfășurate în Academia Tehnică Militară;
 • Cursuri de psihologie și sociologie militară;
 • Cursuri de comunicare și relații publice;
 • Cursuri de carieră – terminologie militară operațională.

Testarea competențelor lingvistice:

 • admitere studii licență, masterat și doctorat;
 • ERASMUS + (engleză și franceză).

Programe de cercetare:

 • Planul intern de cercetare al ATM:
  • Materiale didactice pentru învatamânt (cursuri, suporturi de curs);
  • Glosare de termeni tehnici militari;
  • Studii de specialitate;
  • Articole.

Publicații:

 • revistă de specialitate (în lucru)

ENGLEZĂ – Adrese utile pentru pregătirea examenelor de competenţă lingvistică :

FRANCEZĂAdrese utile pentru pregătirea examenelor de competenţă lingvistică :