Certificat de participare în proiectul strategic “Studiu naţional de monitorizare
a inserţiei pe piaţa muncii a absolvenţilor din învăţământul superior – Absolvenţii şi Piaţa Muncii”

 

certificatAPM