Proiecte in cadrul departamentului M3

Proiecte contractate in anul 2015:

1. Studii tehnice privind militarizarea platformelor tip Dacia Duster

Proiecte contractate in anul 2010:

1. Testare-evaluare (probe specifice de flotabilitate) -Platformă multifuncţională SAUR-2
2. Transformarea autospecialei RDLC Bozena 327 în autotractor TATRA 815

Proiecte contractate in anul 2009:

1. Testare-evaluare platformă multifuncţională SAUR
2. Testarea capacităţii de progresiune în teren a remorcii de transport subsistem de alimentare 10 kVADual Power Generator
3. Înlocuirea tunelului propulsor cu jet de apă de la transportoarele TABC 79 dislocate în TO Afganistan şi Irak cu un suport de fixare a reductorului multiplicator
4. Cercetări privind modificările constructive pentru corectarea raportului de comprimare al motoarelor cu ardere internă navale
5. Transformarea autospecialei RDLC Bozena 327 în autotractor TATRA 815
6. Testare-evaluare autoşasiu 14.206 FAEG
7. Testare-evaluare remorca AD-RTR 35/35-25-10

Proiecte contractate in anul 2008:

1. Studiu experimental al cinematicii si dinamicii franarii camioanelor pentru transportul logistic.
2. Modificarea variantei constructive de montare a schimbătorului de căldură în afara compartimentului motorului pentru TAB C 79
3. Integrare subsistem independent de observare zi/noapte si managementul actiunilor de lupta pentru comandantii de blindate “SIOBLIN” pe autoturismul multifunctional de tip HMMWV.
4. Baza de date si model de laborator pentru sistem de documentare privind reglementarile in domeniul logistic.
5. Testare-evaluare de dezvoltare semiremorcă pentru transport logistic – program LAROM
6. Instalatie si procedura pentru determinarea razei de viraj a vehiculelor militare.
7. Instalatie pentru testarea mobilitatii vehiculelor militare.
8. Testarea programului VehDyn 4.
9. Instalatie de laborator pentru studiul transferului termic.
10. Robot pentru combaterea actiunilor teroriste.
11. Testare-evaluare de dezvoltare semiremorcă cu grup electrogen AE

  • Proiecte contractate in anul 2007:

1.    Elaborare plan de testare-evaluare si dezvoltare pentru derivate pe sasiu TR-85 M1: Dragor de mine;Tractor de evacuare-reparare; Pod de asalt.
2.    Evaluarea capacitatilor de viraj ale tancului (cinematice si dinamice) TR-85 M1 si a derivatelor pe sasiu TR-85 M1 pentru diferite tipuri de teren si conditii de exploatare.
3.    Indicator pentru nivelul minim de lichid de racire pentru agregatul energetic TR-85 M1
4.    Tehnologii de conservare a pieselor si subansamblelor masinilor de lupta pe perioada depozitarii indelungate in conditii de climat variat si extrem.
5.    Imbunatatirea conditiilor ergonamice ale MLI84M prin reducerea nivelului de zgomot in interiorul carcasei blindate.
6.    Dispozitiv control vibratii la motorul TURMO IV C.
7.    Elaborare studiu tehnico-economic privind realizarea unui poligon de incercari pentru automobile militare.
8.    Software NRMM (Nato Reference Mobiloty Module).
9.    Transformarea motorului 1240 V8 DTS de pe MLI in vederea montarii pe TAB B33 Zimbru.
10.  Testare-evaluare de dezvoltare Masina de transport containere – LAROM.
11.  Testare-evaluare de dezvoltare Lansator LAROM.
12.  Testare-evaluare de dezvoltare Punct de Comanda – LAROM.
13.  Marirea capacitatii de racire a autocamioanelor si autospecialelor pe sasiu DAC 665T.
14. Realizarea unei interfeţe grafice de intrare/ieşire date pentru programul NATO NRMM pentru evaluarea mobilităţii vehiculelor militare
15. Îmbunătăţirea capacităţii de răcire a motorului autocamioanelor DAC 665 T din: realizare demonstrator tehnologic
16. Indicator pentru nivelul minim de ulei motor şi ulei THM pentru agregatul energetic TR-85 M1
17. Instalare mitraliere cal.12,7 mm (DSKM) pe autoturismul multifunctional blindat HMMWV
18. Integrare subsistem independent de observare zi/noapte şi managementul acţiunilor de luptă pentru comandanţii de blindate SIOBLIN pe autoturismul multifuncţional de tip HMMWV
19. Testarea motorului de tanc la funcţionarea cu combustibil unic aditivat
20. Cercetări avansate privind obţinerea de compuşi bioprotectivi cu însuşiri  revigorante, în situaţiile de criză, procesaţi din resurse autohtone – „Energofort”
21. Robot pentru combaterea acţiunilor teroriste

  • Proiecte contractate in anul 2006:

1.    Dezvoltarea şi testarea modelului NATO NRMM pentru evaluarea mobilităţii vehiculelor militare.
2.    Determinarea capacităţii autocamioanelor DAC 665T de a tracta obuzierul calibrul 152 mm în condiţii variate de teren.
3.    Tehnologii de conservare a pieselor şi subansamblelor maşinilor de luptă pe perioada staţionării îndelungate în regiuni cu climat variat şi extreme.
4.    Autoturisme de teren blindate şi neblindate (tip uşor).
5.    Dispozitiv control vibraţii la motorul TURMO IVC.
6.    Aparat portabil pentru determinarea consumului de carburant (benzină, motorină) la autovehicule, fără demontarea unor componente din instalaţia de alimentare, dotat cu echipament electronic pentru prelucrarea rapidă a datelor obţinute în procesul de testare.
7.    Obuzier cal.152 mm, md. 1981, cu roţi echipate cu anvelope tubeless 1200×20 PR umplute cu soluţie autocoagulantă.
8.    Mărirea capacităţii de răcire la autocamioanele şi autospecialele pe şasiu DAC 665T.
9.    Materiale fonoabsorbante pentru reducerea nivelului de zgomot în interiorul carcasei blindate.
10.  Soluţii tehnice în vederea montării motorului din dotarea MLI 84 pe TAB 33 ZIMBRU.
11.  Studii şi experimentări privind utilizarea combustibilului unic la autovehiculele militare în vederea analizei soluţiilor tehnice de revitalizare a motoarelor actuale în persectiva dezvoltării unui motor care să funcţioneze cu combustibil unic (F34) aditivat.
12.  Tehnologii de prelucrare a tablelor prin deformare cu ajutorul explozivilor.
13.  Sistem tehnologic integrat de optimizare a performanţelor lagărelor în regim tranzitoriu.
14.  Teste specifice auto pentru produsele LAROM: Maşină de încărcat şi transportat containere Larom.
15.  Teste specifice auto pentru produsele LAROM: Lansator multiplu de rachete Larom.
16.  Teste specifice auto pentru produsele LAROM: Punct de comanda Larom.
17.  Robot pentru combaterea aciţunilor teroriste.
18.  Executarea unor probe de verificare a nivelului de vibraţii pentru transmisia principală a vehiculului MLI-84M în conformitate cu specificaţia de fabricaţie 5.512.43.000.000, anexa 1.
19.  Elaborarea şi executarea planului de testare – evaluare şi întocmirea raportului de testare – evaluare pentru: Aparat de observare bioculară pe timp de noapte pentru mecanicul conductor – ORT9308.

• Proiecte contractate in anul 2005:

1.    Sistem tehnologic integrat de optimizare a performantelor lagarelor în regim tranzitoriu
2.    Tehnologii de prelucrare a tablelor prin deformare cu ajutorul explozivilor.
3.    Sistem independent de observare zi-noapte si managementul actiunilor de lupta pentru comandantii de blindate.
4.    Tehnologii LASER pentru tratamentul superficial al produselor cu aplicatii speciale.
5.    Studii si experimentari privind utilizarea combustibilului unic la autovehiculele militare în vederea analizei solutiilor tehnice de revitalizare a motoarelor actuale în persectiva dezvoltarii unui motor care sa functioneze cu combustibil unic (F34) aditivat.(perioada: 2004-2006)
6.    Platforma pentru transport container cu aparatura RMNC pe sasiu DAC 665T.
7.    Testarea unor procedee noi de conservare de lunga durata a pieselor de schimb si tehnicii militare.

• Proiecte contractate in anul 2004:

1.    Tehnologii LASER pentru tratamentul superficial al produselor cu aplicatii speciale.
2.    Protectia colectiva a masinii de lupta a infanteriei împotriva fragmentelor si schijelor rezultate ca urmare a loviturilor indirecte pâna la calibrul 120 mm.
3.    Incercari de M.L.I. 84M conform activitatilor planului de testare si evaluare de dezvoltare.
4.    Centru de Excelenta “Modelarea Simularea si Testarea Echipamentelor Mecanice Militare”.
5.    Sistem independent de observare zi-noapte si managementul actiunilor de lupta pentru comandantii de blindate. (perioada 2003-2005)
6.    Demonstrator tehnologic pentru prototipul direct operational al TAB Zimbrul. (perioada 2002-2004)
7.    Sistem integrat de diagnosticare a agregatului energetic de pe tancul romanesc – demonstrator tehnologic.
8.    Testarea si evaluarea de dezvoltare MLI-84 M – faza PISM.
9.    Analiza posibilitatilor de inlocuire a bandajelor masive de cauciuc la obuzierul 152 mm.
10.  Testarea unor procedee noi de conservare de lunga durata a pieselor de schimb si tehnicii militare. Elaborare studiu experimental.

• Proiecte contractate in anul 2003:

1.    Sistem de aer conditionat si climatizare pentru transportoarele amfibii blindate si derivatele acestora.
2.    Optimizarea sistemului integrat de management al achiziziilor pentru aparare – SIMAPA.
3.    Cercetari privind utilizarea combustibilului unic F-34 pentru vehicule cu baza la sol.
4.    Studiu comparativ privind performantele autocamioanelor produse in Romania si pe plan international.
5.    Cercetari experimentale privind performantele punctului de comanda de divizion pentru conducerea tehnica.
6.    Cercetari experimentale privind performantele lansatorului multiplu de rachete LAROM.
7.    Cercetari experimentale privind performantele statiei meteo cu radioteodolit, PPA 3SMPM 00.
8.    Program probe auto la modernizarea lansatorului de proiectile reactive APRA – 40 LAROM ACCS.
9.    Program de experimentare a aditivului KOWAX pentru reducerea consumului de motorina la motoarele cu ardere interna.
10.  Studiu comparativ al performantelor tehnico-tactice ale vehiculelor blindate fabricate de compania General Dynamics, de companiile europene si de companiile romanesti.
11.  Cercetari experimentale privind performantele ansamblului autovehicul AM 445TDM – Remorca AM 98.0 (Sistem GapFiller).
12.  Cercetari experimentale privind performantele remorcii AM 98.0
13.  Cercetari experimentale privind performantele autovehiculului AM 445TDM.
14.  Cercetari experimentale privind performantele autovehiculului AM 668T (Sistem Shorad).
15.  Cercetari privind posibilitatea de realizare a unui sistem de diagnosticare pentru tancuri. Faza a III-a.
16.  Analiza functionala a propulsorului senilat. Faza a III-a.

• Proiecte contractate in anul 2002:

  1.    Cercetari privind posibilitatea de realizare a unui sistem de diagnosticare pentru tancuri. Faza a II-a.
2.    Analiza functionala a propulsorului senilat. Faza a II-a.
3.    Studiul proceselor hidraulice ce au loc în conductele de inalta presiune la motoarele cu aprindere prin comprimare.
4.    Studiu privind dinamica tancului TR85M1 echipat cu motor de 1200 CP.
5.    Sistem de diagnosticare pentru agregatul energetic al tancului TR85M1.
6.    Studiu privind suspensia tancului TR85M1.
7.    Testare-evaluare produsul SPA pentru lovitura sageata 100 mm.
8.    Testarea mecanica a containerului NATO 1.
9.    Testare-evaluare Masina de încarcat si transportat container Larom MITCL-00.
10.  Demonstrator tehnologic pentru prototipul direct operational pentru transportorul amfibiu blindat ZIMBRU.
11.  Aparatura de diagonsticare a agregatului energetic de pe tanc.
12.  Combustibil unic pentru tehnica de lupta cu baza la sol, in operatii comune cu NATO.

• Proiecte contractate in anul 2001:

  1.    Cercetari privind propulsoarele senilate.
2.    Studiu privind influenta presiunii din pneu asupra coeficientului de rezistenta la rulare.
3.    Sistem de diagnosticare off-board pentru agregatul energetic al tancului romanesc.
4.    Cercetari privind posibilitatea de realizare a unui sistem de diagnosticare pentru tancuri.
5.    Analiza functionala a propulsorului senilat.

• Proiecte contractate in anul 2000:

  1.    Cercetarea experimentala a senilei pentru tancuri in scopul realizarii interoperabilitatii cu senilele utilizate in tarile NATO.
2.    Probe pentru determinarea regimului termic al produsului TR-85M1.

• Proiecte contractate in anul 1999:

1.    Efectuarea probelor din Planul de testare-evaluare a autocamioanelor AB 16.240 FA si AB 15.240 DFAEG.
2.    Cercetare experimentala potrivit planului de testare-evaluare a tancului TR85M1.
3.    Sistem adaptabil de masurare in timp real a consumului instantaneu de combustibil.

• Proiecte contractate in anul 1998:

1.    Program de testare-evaluare a MIS-PETROM (autovehicul special de interventie la sonde).
2.    Program de testare-evaluare a masinii de lupta a infanteriei MLI-84M.
3.    Masurarea acceleratiilor, vitezelor si ecartamentului pentru instalatia de agrement Roller-Coaster.

• Proiecte contractate in anul 1997:

1.    Metoda de evaluare comparativa a tehnicii de blindate.

• Proiecte contractate in anul 1996:

1.    Incercarea la stabilitate a produsului START 1 M.
2.    Modernizarea tancului românesc cu motor de 830 CP.
3.    Studiu privind conceptiile de realizare a blindatelor (Tanc 2000).
4.    Cercetari privind modelul dinamic “Om-autovehicul-teren”.
5.    Program de experimentare la unitati a autovehiculului DAC 2.65 FAEG.
6.    Program de experimentare la unitati a transportorului amfibiu blindat 8×8 cu un singur motor (B33 – ZIMBRU).

• Proiecte contractate in anul 1991:

1.    Studiu experimental asupra performantelor dinamice ale produsului P124-800 echipat cu motor de 850 CP.

LACEBAT

(LAboratorul de Cercetari Experimentale pentru Blindate, Automobile si Tractoare)

CAPABILITĂŢI ALE LABORATORULUI DE CERCETĂRI EXPERIMENTALE PENTRU BLINDATE, AUTOMOBILE ŞI TRACTOARE – LACEBAT

 1. Teste dinamice pentru autovehicule
 2. Teste pentru determinarea consumului de combustibil, inclusiv consum instantaneu
 3. Măsurări de mase şi dimensiuni
 4. Teste de stand pentru motoare
 5. Măsurarea nivelului de zgomot
 6. Măsurarea tensiunilor şi a stărilor de tensiuni
 7. Măsurarea forţelor longitudinale în gama 0 – 20 tf
 8. Măsurarea momentelor de torsiune
 9. Măsurarea vitezelor unghiulare
 10. Măsurarea deplasărilor liniare şi unghiulare
 11. Măsurarea acceleraţiilor şi vibraţiilor
 12. Măsurări ale factorilor de mediu (temperatură, umiditate, presiune atmosferică, viteza vântului etc.)
 13. Teste de frânare pentru autovehicule militare
 14. Determinarea capacităţii de trecere peste obstacole
 15. Determinarea capacităţilor de progresiune
 16. Determinare portanţă sol
 17. Măsurări mecanice diverse

Autovehicule militare şi echipamente testate în cadrul LACEBAT

  • Platformă multifuncţională SAUR-2
  • TR 85 M1
  • MLI 84 M
  • TAB ZIMBRU
  • Tractoare de artilerie
  • Autocamioane ROMAN şi DAC 665, inclusiv autospeciale şi remorci, Roman SA Braşov
  • Autocamioane AM 4×4, 6×6 UA Moreni
  • Platforme LAROM (Aruncător, Maşina de transportat containere, punct de comandă etc.)
  • Platforma Gap-Filler
  • motoare ARO D127, L27, Saviem 797-05M1, 797-04, D2156HMN8
  • echipamente de injecţie
  • tehnici de conservare
  • materiale fonoabsorbante
  • robot de acţiune antiteroristă
  • masină de intervenţie la sonde
  • instalaţii mecanice divers

 

< înapoi la departamentul M3