Centrul de cercetare al Facultății de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament îşi desfăşoară activitatea în cadrul Facultăţii de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament cu sediul în Academia Tehnică Militară, Bd. George Coşbuc, nr. 39-49, Sector 5, Bucureşti, Cod poştal 050141

 • este o entitate de cercetare ştiinţifică, în cadrul Academiei Tehnice Militare, fără personalitate juridică proprie, care participă la dezvoltarea ştiinţei şi tehnologiei în domeniile de competenţă;
 • este subordonat decanului Facultăţii de Mecatronică şi Sisteme Integrate de Armament;
 • utilizează, în condiţiile legii, patrimoniul din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, aflat în folosinţa Academiei Tehnice Militare;
 • este coordonat de către prodecanul pentru cercetare ştiinţifică (şi şef al centrului) şi de către Consiliul ştiinţific al facultăţii.

Documentele proprii care definesc scopul, obiectivele, activităţile şi structura Centrului sunt:

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului
 2. Strategia cercetării ştiinţifice a Centrului
 3. Regulamentul de funcţionare a consiliului ştiinţific al Centrului

Centrul de cercetare este compus din patru laboratoare de cercetare ştiinţifică:

Activităţi care se desfăşoară în cadrul Centrului de cercetare sunt:

 • activităţi de cercetare-dezvoltare: fundamentală, aplicativă şi tehnologică;
 • activităţi de transfer, diseminare şi valorificare a rezultatelor obţinute;
 • activităţi suport de pregătire, însoţire şi susţinere la nivel de proiect şi la nivel de program;
 • activităţi de dezvoltare a facilităţilor şi serviciilor în sprijinul cercetării;
 • activităţi de instruire şi perfecţionare, pe bază de contracte, pentru agenţi economici, instituţii publice şi persoane fizice.

Categoriile de proiecte care se desfăşoară în cadrul Centrului de cercetare, independent sau în parteneriat cu unităţile de profil de cercetare-dezvoltare şi agenţi economici, sunt:

 • modele/soluţii noi demonstrative, prin care se urmăreşte realizarea de produse/tehnologii/servicii noi, concretizate prin modele experimentale, modele funcţionale, tehnologii de laborator etc.;
 • modele/soluţii noi evaluate, aplicate şi testate, prin care se urmăreşte dezvoltarea de către agenţii economici de produse/tehnologii/servicii noi, concretizate prin omologarea şi certificarea de prototipuri/instalaţii pilot etc.;
 • modele/soluţii noi valorificate, prin care se urmăreşte punerea în fabricaţie/aplicare a produselor/tehnologiilor noi de către agenţii economici;
 • proiecte de mare complexitate, prin care se urmăreşte realizarea unor produse/tehnologii noi, a căror dezvoltare şi punere în fabricaţie/funcţiune impune formarea unor parteneriate tehnologice specifice la nivel de sector/ramura;
 • proiecte care conduc la fundamentarea deciziei în cadrul programelor de achiziţii ale Ministerului Apărării Naţionale (studii concept, analiză multicriterială, analiza riscurilor, oportunităţilor, costurilor pe ciclul de viaţă, etc.);
 • proiecte pentru acţiuni suport, care urmăresc difuzarea şi promovarea în mediile ştiinţifice şi economice, inclusiv pe plan internaţional, a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor acumulate prin programe;
 • proiecte care urmăresc iniţierea şi promovarea programelor de lucru comune între unităţi/reţele de unităţi de cercetare-dezvoltare din ţară şi parteneri din ţările membre UE, NATO sau din alte state;
 • proiecte care urmăresc testarea şi evaluarea de produse sau materiale, în domeniul de competenţă al centrului;
 • proiecte care conduc la studii teoretice şi experimentale în domeniul de competenţă al centrului;
 • proiecte de cercetare ştiinţifică incluse în programul de pregătire prin doctorat.