Centrul de cercetare „Sisteme de securitate, senzori şi reţele de comunicaţii folosite în apărare şi securitate naţională” – CESECOM,  este o entitate de cercetare ştiinţifică, din cadrul Facultăţii de sisteme electronice şi informatice militare a Academiei Tehnice Militare, fără personalitate juridică proprie, care  îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementarilor specifice Ministerului Apărării Naţionale şi Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului.

Centrul, deşi recent înfiinţat în actuala structură şi componenţă, preia şi continuă o activitate de cercetare ştiinţifică bogată şi meritorie în domeniile sale de competenţă.

Acest lucru reiese cu claritate, dacă se iau în consideraţie, printre altele calitatea şi numărul conducătorilor de doctorat şi a doctoranzilor care şi-au elaborat tezele în cadrul colectivelor de cercetare existente de-a lungul anilor în cadrul Facultăţii de sisteme electronice şi informatice militare a Academiei Tehnice Militare precum şi a celor care parcurg, în prezent, programe de pregătire doctorală.

Documentele proprii care definesc scopul, obiectivele, activităţile şi structura Centrului sunt:

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului
 2. Strategia cercetării ştiinţifice a Centrului
 3. Regulamentul de funcţionare a consiliului ştiinţific a Centrului

Scopul principal al Centrului îl reprezintă asigurarea şi dezvoltarea suportului ştiinţific necesar susţinerii strategiei instituţionale a Academiei Tehnice Militare şi consolidării unei poziţii competitive a acesteia în domeniile electronicii, comunicaţiilor şi informaticii, cu aplicaţii specifice pentru apărare şi securitate.

Obiectivele generale ale Centrului sunt:

 1. cercetări fundamentale şi aplicative în domeniile electronicii şi informaticii pentru apărare şi securitate, în special în următoarele subdomeniile specifice: sisteme integrate de securitate, fizică şi informaţională, securitate informatică şi apărare cibernetică, senzori de comunicaţii şi non-comunicaţii, reţele de comunicaţii, reţele  de senzori de non-comunicaţii, fuziuni de date.
 2. formarea cadrelor didactice tinere şi a studenţilor masteranzi şi a doctoranzilor pentru cercetarea ştiinţifică şi inovaţia în domeniile şi subdomeniile specificate;
 3. diseminarea rezultatelor programelor de cercetare ştiinţifică, derulate prin CESECOM, la nivel naţional şi internaţional, prin participarea la conferinţe şi prin publicaţii în reviste naţionale recunoscute şi internaţionale, indexate ISI;
 4. stimularea climatului concurenţial şi a competitivităţii în activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare;
 5. creşterea gradului de autoritate ştiinţifică şi de recunoaştere a competenţelor sale de către structurile abilitate ale Ministerului Apărării Naţionale şi de către structurile de coordonare ştiinţifică pe plan naţional ale Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului;
 6. dezvoltarea infrastructurii de cercetare ştiinţifică din Academia Tehnică Militară, premiză fundamentală a dezvoltării şi saltului calitativ a componentei educaţionale din Academia Tehnică Militară;
 7. creşterea capacităţii Armatei României de a furniza parteneri performanţi în programele de colaborare ştiinţifică, tehnică şi tehnologică, în relaţia cu instituţiile de învăţământ superior din România şi din Uniunea Europeană, cu NATO şi cu alte structuri, inclusiv prin participarea în parteneriate pentru proiecte cu finanţare asigurată de Uniunea Europeană.

Categoriile de activităţi care se desfăşoară în cadrul Centrului de cercetare sunt:

 1. cercetare-dezvoltare (fundamentală şi aplicativă);
 2. evaluare, testare, certificare şi consultanţă;
 3. transfer, diseminare şi valorificare a rezultatelor obţinute;
 4. activităţi suport de pregătire, însoţire şi susţinere la nivel de proiect şi la nivel de program;
 5. instruire şi perfecţionare, pe bază de contracte, pentru agenţi economici, instituţii publice şi persoane fizice.

Centrul de cercetare este organizat pe laboratoare, axate pe subdomeniile specifice enumerate. Structura este flexibilă, adaptată ariilor ştiinţifice de interes, scopurilor şi intereselor de dezvoltare, pe termen mediu şi lung, ale Academiei Tehnice Militare.

În prezent Structura Centrului de cercetare cuprinde următoarele laboratoare:

 1. “Antene, propagarea undelor radio şi microunde”
 2. Sisteme integrate de comunicaţii”
 3. “Război cibernetic”
 4. “Sisteme informatice militare”
 5. “Reţele de calculatoare”
 6. “Sisteme electronice militare”
 7. “Robotică”