Carta Universitară Erasmus+ (ECHE) definește principiile fundamentalele la care trebuie să adere o instituție pentru a organiza și a pune în aplicare acțiuni de mobilitate și de cooperare de înaltă calitate și enunță cerințele pe care instituția acceptă să le respecte pentru a asigura servicii și proceduri de înaltă calitate și furnizarea de informații fiabile și transparente.

Carta Universitară Erasmus+ (ECHE) 2014-2020

ERASMUS POLICY STATEMENT

Carta Universitară Erasmus+ (ECHE) este acreditarea acordată de către Comisia Europeană Academiei Tehnice Militare în anul 2014, care îi oferă posibilitatea să fie eligibilă pentru a candida și a participa la activitățile de învățare și de cooperare în cadrul programului Erasmus+ în perioada 2014-2020. Carta ECHE a fost obținută pe baza aplicației realizate de Coordonatorul Instituțional Erasmus+:

Formular de aplicație al ATM pentru Carta Universitară Erasmus+ (ECHE) 2014-2020

Programul Erasmus+ contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 și Cadrului strategic pentru cooperare europeană în domeniul educației și formării profesionale, la dezvoltarea durabilă în domeniul învățământului superior și la promovarea valorilor europene.

Obiectivele implementării programului Erasmus+:

 • îmbunătățirea performanțelor de învățare;
 • îmbunătățirea competențelor profesionale și lingvistice;
 • dezvoltarea spiritului de inițiativă;
 • creșterea sensibilizării interculturale;
 • participarea mai activă în societate și o mai bună cunoaștere a valorilor UE;
 • creșterea motivației de a participa la educația formală și non-formală.

Impactul mobilităților internaționale asupra ATM:

 • creșterea capacității instituționale de a opera la nivel internațional;
 • îmbunătățirea competențelor de gestionare și a strategiilor de internaționalizare;
 • consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări;
 • creșterea alocării de resurse financiare pentru organizarea de proiecte internaționale;
 • creșterea calității în pregătirea, implementarea și monitorizarea proiectelor internaționale;
 • programe mai atractive pentru studenți, în conformitate cu propriile nevoi și așteptări;
 • îmbunătățirea calificărilor cadrelor didactice și ale personalului universitar;
 • îmbunătățirea proceselor de recunoaștere și de validare a competențelor dobândite în cursul perioadelor de mobilitate internațională.
 • un mediu mai modern, mai dinamic, mai angajat și mai profesional în interiorul instituției.

Caracteristicile principale ale Programului Erasmus+:

– recunoașterea și validarea aptitudinilor, competențelor, cunoștințelor și calificărilor;

– diseminarea și exploatarea rezultatelor proiectelor;

– dimensiunea internațională.