Programul Erasmus+ este programul Uniunii Europene desfășurat în perioada 2014÷2020 pentru activităţi în domeniile educaţiei, culturii, tineretului şi sportului, finanțat din bugetul propriu al Uniunii Europene, în sistem centralizat indirect. Autoritatea de management al fondurilor financiare Erasmus+, împuternicită de Parlamentul European și de Consiliul European, este Comisia Europeană prin Agenția EACEA (Educational, Audivisual & Culture Executive Agency).

Organismul intermediar în România este ANPCDEFP din cadrul Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Programul Erasmus+ este gestionat în Academia Tehnică Militară de Biroul Erasmus+ și Relații Internaționale, sub coordonarea Coordonatorului Instituțional Erasmus+.

Biroul Erasmus+ și Relații Internaționale este o structură organizatorică din Academia Tehnică Militară pentru implementarea şi coordonarea programelor finanţate de Comisia Europeană în domeniul educaţiei şi formării profesionale.

 

Cadrul legislativ și documentele de referință aplicabile programului Erasmus+ sunt următoarele:

 1. Ghidul Comisiei Europene privind Programului Erasmus+ (2014÷2020)
 2. Regulamentul Uniunii Europene nr. 1288/2013 al Parlamentului și Consiliului European privind derularea programului Erasmus+ în perioada 2014-2020
 3. Regulamentul Financiar aplicabil bugetului Uniunii Europene, nr. 966/2012
 4. Ordinul Ministrului Educaţiei și Cercetării Științifice nr. 4238/17.06.2015 privind funcționarea Birourilor Erasmus+ în cadrul instituțiilor de învățământ superior acreditate și stabilirea atribuțiilor acestora
 5. Ordinul Ministrului Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 3223/2012 privind metodologia de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate
 6. Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011
 7. Contractele de finanțare încheiate între ATM și ANPCDEFP
 8. Recomandările ANPCDEFP privind organizarea mobilităţilor
 9. Regulamentul de organizare și funcționare a Biroului Erasmus+ și Relații Internaționale din ATM
 10. Procedura privind organizarea și desfășurarea mobilităților internaționale de personal universitar în cadrul Programelor Comunitare derulate în Academia Tehnică Militară, cod P.O.-02648-29.03-007
 11. Procedura privind organizarea și desfășurarea mobilităților internaționale studențești în cadrul Programelor Comunitare derulate în Academia Tehnică Militară, cod P.O.-02648-29.03-008
 12. Procedura privind gestionarea fondurilor financiare aferente proiectelor de mobilitate pentru studenți și personal universitar Erasmus+, Acțiunea cheie 1, derulate în ATM, cod P.O.-02648-29.03-012

 

Alte informații despre programul Erasmus+ pot fi accesate la următoarele adrese web:

http://www.erasmusplus.ro/

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

http://www.anpcdefp.ro/