ASOCIAȚIA INGINERILOR MILITARI apără și reprezintă interesele profesionale ale inginerilor militari, în relația cu instituții și autorități publice, centrale și locale, precum și cu organizații similare din țară și străinătate.
De asemenea, ASOCIAȚIA INGINERILOR MILITARI are ca scop:

  • creşterea prestigiului şi vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional a Academiei TehniceMilitare şi a absolvenţilor săi;
  • organizarea şi desfăşurarea de activităţi pentru afirmarea şi apărarea valorilor, drepturilor şi intereselor inginerilor militari;
  •  susținerea materială și financiară a comunității academice din Academia Tehnică Militară și a partenerilor acestora în acțiuni de promovare a instituției;
  • desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică interdisciplinară prin efortul membrilor săi, în domeniul ştiinţelor inginerești, securitate şi apărare;
  • cunoaşterea şi promovarea valorilor culturale româneşti şi din alte ţări în domeniul militar.

 Scopul asociației este: identificarea, mobilizarea și valorificarea resurselor necesare susținerii sistemului și activităților educaţionale, dezvoltarea de proiecte științifice și consultanță în elaborarea și implementarea proiectelor de cercetare sau proiectelor europene, consultanță economico-financiară.

  Asociația AIM îşi propune să contribuie, la nivelul zonei/entităţii în care îşi desfăşoară activitatea, la sporirea prestigiului profesiilor de dascăl și cercetător, a rolului cercetătorilor în asigurarea cadrului democratic necesar dezbaterii şi formulării concluziilor teoretice şi practice ce izvorăsc din viaţa economico-socială și totodată să asigure o conexiune directă cu grupurile de studenți prin asigurarea condițiilor pentru o incluziune pe piața muncii.

Vă invităm să ne fiţi alături în demersul nostru şi să ne sprijiniţi în atingerea scopului propus, prin sponsorizări sau donaţii în contul IBAN al Asociaţiei Inginerilor Militari: IBAN RO57BTRLRONCRT0428109101, CUI 37747251, ASOCIAȚIA INGINERILOR MILITARI.

Pentru mai multe informații puteți accesa: http://www.aimatm.ro/