ÎNSCRIERE

Perioada de înscriere începe o dată cu aprobarea locurilor pentru concursul de admitere și afișarea lor pe site-ul Academiei Tehnice Militare.

Primul lucru pe care trebuie să-l faceți pentru a lua o decizie referitoare la programul pe care doriți să îl urmați, este acela de A VĂ INFORMA. Acest lucru îl puteți face pe site-ul academiei www.mta.ro, la email–ul

sau la numerele de telefon 021/335 46 60 int. 0255, 0442 sau 021/335 54 17.

În vederea întocmirii dosarului de concurs, candidații trebuie să se adreseze la departamentului de resurse umane din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor la numerele de telefon 021/242 51 36, 021/208 61 50 int. 27579. Aici veți primi toate îndrumările de care aveți nevoie pentru completarea DOSARULUI DE CANDIDAT cu documentele necesare. În primul rând, trebuie să efectuați VIZITA MEDICALĂ. Apoi, trebuie să adăugați, în dosar, copii ale actelor de identitate și de studii, certificatul de cazier judiciar etc. De asemenea, veți completa câteva documente – tip.

SELECȚIE

Selecția candidaților va avea loc la centrul zonal de selecție și orientare de care aparține județul în care domiciliați, la data la care ați fost planificat și care v-a fost comunicată de Biroul de informare-recrutare. Centrele zonale de selecție și orientare sunt situate în localitățile Alba Iulia, Breaza și Câmpulung Moldovenesc. Durata selecției este de 48 de ore. Prezentarea la centrul zonal de selecție și orientare se face până la ora 18, cu o zi înaintea celei în care ați fost planificat pentru susținerea probelor de selecție. Aici, beneficiați de cazare gratuită, iar masa este contracost. Programul zilnic este riguros planificat și obligatoriu pentru toți candidații.

Selecția constă în parcurgerea următoarelor probe cu caracter eliminatoriu:

a) PROBE PSIHOLOGICE care constau în:
– test de inteligență care evaluează gândirea logică, raționamentul, capacitatea de a lucra contra timp, memoria, abilitățile numerice și vederea în spațiu, vocabularul etc.;
– chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităților tale de adaptare la condițiile specifice mediului militar;
– test situațional – o probă de grup, teoretică și practică, care evaluează aptitudinile de lider și capacitatea de a lucra în echipă.

b) PROBE FIZICE, care constau în:
– parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conține 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime, și care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistența, forța), gradul de manifestare a calităților motrice combinate, dar și existența unor calități psihice, cum sunt tenacitatea și curajul;
– probă de rezistență pe distanța de 2000m (pentru candidații de sex feminin) și 2000 m (pentru candidații de sex masculin).

c) INTERVIU DE EVALUARE FINALĂ, care vizează capacitatea de exprimare, depistarea defectelor de vorbire, motivaţia, etc.

Fiecare probă în parte are caracter eliminatoriu imediat. Rezultatul după fiecare probă este “Admis” sau “Respins”.

Candidații care au fost declarați “Admis”, trebuie să se prezinte la sediul Academiei Tehnice Militare în data de 12.07.2017, între orele 08.00-15.00, având asupra lor următoarele:

– Cartea de identitate;
– Diploma de bacalaureat/ adeverință în original sau copie legalizată;
– 100 lei pentru taxa de înscriere la concursul de admitere;
– Ustensile de scris.