Colaborare cu Şcolile Militare Speciale Cöetquidan – Saint Cyr, Franţa

În anul 2003 a început cooperarea cu Şcolile Militare Speciale Cöetquidan – Saint Cyr, şcoală militară de renume, în condiţii de reciprocitate, prin stagii de cercetare ştiinţifică pentru elaborarea proiectelor de diplomă pentru cadeţii francezi şi prin stagii de pregătire militară pentru studenţii români. Astfel, studenţii francezi fac parte din efectivul studenţilor academiei şi desfăşoară activităţi de cercetare în laboratoarele facultăţilor, iar profesorii coordonatori români fac parte din comisiile examenului de diplomă la Saint Cyr. Programele de stagiu pentru studenţii români cuprind activităţi militare care au ca specific pregătirea militară individuală, iniţierea în lupta de comando, precum şi în acţiuni de menţinere a păcii.

Mobilităţi între cele două instituţii

 1. Stagii de pregătire militară pentru studenţii români la Saint CYR:
 • 2003 – 1 ofiţer şi 10 studenţi;
 • 2004 – 1 ofiţer şi 21 studenţi;
 • 2005 – 1 ofiţer şi 20 studenţi;
 • 2006 – 1 ofiţer şi 24 studenţi;
 • 2007 – 1 ofiţer şi 21 studenţi;
 • 2008 – 1 ofiţer şi 20 studenţi;
 • 2009 – 1 ofiţer şi 12 studenţi;
 • 2013 – 2 studenţi;
 • 2014 – 4 studenți;
 • 2015 – 5 studenți;
 • 2016 – 5 studenți;
 • 2017 – 5 studenți;
 1. Stagii de cercetare ştiinţifică pentru cadeţii francezi la ATM:
 • 2005 – 6 cadeţi francezi;
 • 2006 – 5 cadeţi francezi;
 • 2007 – 6 cadeţi francezi;
 • 2008 – 4 cadeţi francezi;
 • 2009 – 5 cadeţi francezi;
 • 2010 – 4 cadeţi francezi;
 • 2011 – 3 cadeţi francezi;
 • 2012 – 4 cadeţi francezi;
 • 2013 – 2 cadeţi francezi;
 • 2014 – 5 cadeţi francezi;
 • 2015 – 4 cadeți francezi;
 • 2016 – 7 cadeți francezi;
 • 2017 – 5 cadeți francezi;

Metodologie de selecție a studenților participanți la stagiul de pregatire militară la școlile militare speciale Saint Cyr Coetquidan Franța

Comisia de selecție a studenților participanți la stagiul de pregatire militară la școlile militare speciale Saint Cyr Coetquidan Franța, Ungaria, Grecia, Croația:

Presedinte:

 • col. conf.univ. dr. RADU Dumitru

Membri:

 • mr. conf. univ. dr. BĂNCILĂ Andi
 • mr. asist.univ. dr. CIAPA Gabriel
 • mr. instr. drd. BĂIȚAN Florin
 • mr. conf. univ. dr. SAVA Alin
 • lect.univ. dr. STOICOVICI Maria
 • lect.univ. dr. MIREA Daniela
 • lect. univ. dr. BULZ Carolina
 • lect.univ. dr. PREDA Andreea
 • asist. univ. dr. CATANĂ Adela

Secretar:

 • plt.adj.pr. MARIN Georgeta

^sus


Colaborare cu Academia Forţelor Aeriene a S.U.A., Colorado Springs

Anual, Academia Tehnică Militară participă la „USAFA’s International Week”, activitate care se desfăşoară la Academia Forţelor Aeriene a S.U.A., Colorado Springs, şi care urmăreşte realizarea unui schimb de experienţă între studenţii şi instructorii mai multor academii militare din ţările aliate şi prietene ale S.U.A.

La această întrunire participă, de regulă, delegaţii din Bulgaria, Serbia, Australia, Franţa, Iordania, Japonia, Olanda, Oman, Spania, Arabia Saudită şi Marea Britanie.

Obiectivul acestei manifestări îl constituie familiarizarea studenţilor din ţările participante cu sistemul de învăţământ american şi stabilirea unor relaţii puternice între instituţiile de învăţământ participante.

La reciprocitate, o delegaţie compusa dintr-un ofiţer şi 4 studenţi de la Academia Forţelor Aeriene a S.U.A., Colorado Springs, efectuează un schimb de experienţă în A.T.M. activitatea având ca scop consolidarea relaţiilor de colaborare dintre cele două academii.

^sus


Colaborare cu Şcoala Militară Regală din Belgia

În anul 2008 s-a încheiat acordul de cooperare dintre Academia Tehnică Militară şi Şcoala Militară Regală din Belgia.

Acordul prevede colaborarea în domeniul mobilităţilor de studenţi şi cadre didactice, participării la proiecte comune de cercetare, organizării în comun a unor manifestări ştiinţifice şi expoziţii etc. Studenţii belgieni efectuează stagii pentru elaborarea proiectelor de diplomă în A.T.M., iar la reciprocitate studenţii români participă la stagii de pregătire militară la Şcoala Militară Regală din Belgia.

În anul 2008, doi studenţi din ATM au efectuat un stagiu de 3 luni la Şcoala Militară Regală din Bruxelles pentru elaborarea proiectului de diplomă.

În anul 2015, un ofiţer student de la Academia Militară Regală din Bruxelles, Belgia a efectuat un stagiu de 4,5 luni pentru elaborarea proiectului de diploma in Academia Tehnica Militara si 9 studenti din Academia Tehnica Militara au efectuat stagii de practica si specializare la Academia Militară Regală din Bruxelles, Belgia.

^sus


Colaborare cu Agenţia NATO de Comunicaţii şi Informaţii (NATO Communications and Informationa Agency)

Academia Tehnică Militară este singura instituţie din armată care a încheiat un memorandum de înţelegere cu Agenţia NATO de Comunicaţii şi Informaţii (NATO Communications and Informationa Agency), care prevede desfăşurarea unor activităţi cum sunt:

 • stagii pentru elaborarea proiectelor de diplomă;
 • cursuri de scurtă durată, în domeniul sistemelor de comunicaţii şi informatice, precum şi al interoperabilităţii;
 • participarea la proiecte de cercetare ale Agenţiei NC3;
 • organizarea în comun a unor conferinţe şi expoziţii internaţionale.

În anul 2009, doi studenţi din ATM au efectuat un stagiu de pregătire de 3 luni, iar în luna noiembrie ATM a primit vizita unui reprezentant al Agenţiei, ocazie cu care s-a evaluat activitatea desfăşurată în anul precedent şi s-au făcut propuneri de teme pentru acest an universitar.

Vizita doamnei Lillian Rossini de la Agenţia  NATO-NC3A (NATO Consultation, Command and Control Agency) din Haga, Olanda – 2009

Doamna Lillian Rossini, din cadrul Agenţiei  NATO-NC3 (NATO Consultation, Command and Control Agency) din Haga, Olanda, a vizitat Academia Tehnică Militară în ziua de 12.11.2009. Cu această ocazie s-a evaluat modul de desfăşurare a stagiului pentru elaborarea proiectelor de diplomă de către studenţii A.T.M. în anul universitar 2008-2009 şi s-au făcut propuneri de teme pentru anul universitar 2009-2010. Totodata, doamna Lillian ROSSINI a fost invitată să participe, în perioada 10-12 iunie 2010, la cea de a VIII-a Conferinţă internaţională în domeniul comunicaţiilor „COMM2010”,  sub egida IEEE şi a Academiei Române de Ştiinţe Tehnice, la secţiunea privind strategii NATO în comunicaţii – „NATO Communications Strategies”.

Începând cu anul 2010, anual, câte doi studenți din Academia Tehnică Militară efectuează stagii de practică și specializare la Agenţia NATO de Comunicaţii şi Informaţii.

^sus


Sesiunea anuală de comunicări a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti cu participare internaţională “CERC”

 Începând cu anul 2002, sesiunea anuală a cercurilor ştiinţifice studenţeşti a devenit un eveniment deosebit al Academiei Tehnice Militare şi constituie prilejul unor valoroase schimburi de opinii, idei şi informaţii ştiinţifice utile, între studenţii militari şi civili din ţară şi străinătate.

De peste hotare participă cu regularitate studenţi de la Universitatea Naţională de Apărare Zrinyi Miklos din Budapesta – Ungaria, Universitatea Naţională de Apărare din Brno – Cehia, Universitatea Militară de Tehnologie din Varşovia – Polonia, Colegiul Militar Tehnic din Cairo – Egipt  şi  IUT “Paul Sabatier” din Toulouse  – Franţa,  iar din ţară studenţi de la Academia Forţelor Terestre din Sibiu, Academia Navală din Constanţa, Academia Forţelor Aeriene din Braşov, Universitatea Politehnica din Bucureşti, Universitatea din Piteşti, Universitatea de Petrol şi Gaze din Ploieşti şi Universitatea din Petroşani.

^sus


Programul ERASMUS MILITAR

În anul 2008 a fost lansat programul ERASMUS militar. Academia Tehnică Militară reprezintă România în acest program prin ocuparea funcţiei de preşedinte la Grupul de Lucru 1 (European Security Strategy).

În anul universitar 2008 – 2009, un student din ATM a participat la un curs-pilot în domeniul politicii de apărare şi securităţii europene organizat de Academia Militară din Lisabona, Portugalia.

   POC:   Cpt.lect.univ.dr.ing. Alin SAVA   e-mail: alin.sava@mta.ro                            ^sus


Acorduri de colaborare şi parteneriate

 1. Institutul Naţional Politehnic din Toulouse, Franţa
 2. Şcoala Superioară de Ingineri şi Studii Tehnice de Armament din Brest, Franţa
 3. Universitatea Bretania Occidentală din Brest, Franţa
 4. Universitatea de Tehnologie din Delft, Olanda
 5. Universitatea din Pardubice, Republica Cehă
 6. Agenţia NATO NC3 – NATO Consultation, Command and Control Agency, Haga, Olanda
 7. Institutul Naţional Politehnic din Grenoble, Franţa
 8. Şcoala Militară Regală din Bruxelles, Belgia
 9. ORACLE – S.C. Oracle România S.R.L.
 10. Şcoala Naţională de Ingineri din Tarbes, Franţa
 11. Universitatea Nova din Lisabona, Portugalia
 12. Laboratorul de Analiza și de Arhitectura Sistemelor – CNRS din Toulouse, Franţa
 13. Colegiul Imperial de Știință, Tehnologie & Medicină din Londra, Marea Britanie
 14. ASTRIUM GEO – Information Services/Infoterra GmbH
 15. FANUC Robotics – Törökbálint, Ungaria
 16. Universitatea Națională de Apărare „Zrinyi Miklos” din Budapesta, Ungaria

 

^sus


Studii pentru cetățeni străini

 1. Methodology of admitting of studies
 2. Metodologie concernant l’acces aux etudes

 ^sus