Academia Tehnică Militară a semnat două acorduri de colaborare cu Universitatea Militară de Tehnologie din Varșovia, Polonia. Cele două acorduri au fost discutate şi semnate cu ocazia unei vizite realizate în cadrul programului Erasmus+ , de către o delegaţie din partea Academiei Tehnice Militare la Universitatea Militară de Tehnologie din Varșovia, în perioada 20-24 noiembrie 2017.

Delegația română, formată din col. prof. univ. dr ing. Constantin Iulian Vizitiu, comandantul (rectorul) Academiei Tehnice Militare, col. prof. univ. dr. ing. Viorel Ţigănescu, prorector pentru relaţii interuniversitare, cpt.cdor.conf.univ.dr.ing. Cristian-Emil MOLDOVEANU (Coordonatorul Instituțional Erasmus+) și mr.lect.univ.dr.ing. Alin-Constantin SAVA (Responsabil Erasmus militar) a fost primită de rectorul universității gazdă, colonel.prof.dr.hab.ing. Tadeusz SZCZURKA, de prorectorul instituției pe probleme de pregătire militară, col.dr.ing. Artur KROL și de șeful departamentului de relații internaționale, colonel Marius GONTARCZYK.