Vineri, 3 martie 2017, a avut loc ceremonia de înmânare a certificatului ce atestă acordarea calificativului „Grad de Încredere Ridicat” Academiei Tehnice Militare, de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior.

La ceremonia deosebit de importantă pentru comunitatea noastră academică au participat domnul prof. dr. Iordan Petrescu, preşedintele ARACIS, domnul general maior dr. ing. Adrian Moraru, locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente, domnul general de flotilă aeriană dr. Liviu – Marilen Lungulescu, şeful Direcţiei Management Resurse Umane, domnul general de brigadă Valentin Becheru, şeful Direcţiei Comunicaţii şi informatică şi locţiitor al şefului Statului Major General pentru Comunicaţii şi informatică, domnul colonel prof. univ. dr. Gheorghe Calopăreanu, comandantul şi rectorul Unversităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, invitaţi din partea instituţiilor beneficiare, invitaţi din partea conducerii Academiei de Poliţie “Alexandru Ioan Cuza”, cadre didactice şi studenţi din academie.

„Obținerea de către Academia Tehnică Militară din partea ARACIS a calificativului instituțional „Grad de încredere ridicat” reprezintă, în esență, o încununare și totodată o recunoaștere binemeritată a efortului întregii comunități academice, depus în asigurarea și, mai ales, în permanentizarea calității procesului educațional desfășurat în instituția noastră de-a lungul celor 68 de ani de existență neîntreruptă și de tradiție a universității în domeniul învățământului superior din România ”, a precizat rectorul Academiei Tehnice Militare, colonel prof. univ. dr. ing. Constantin – Iulian VIZITIU în alocuţiunea rostită în Aula Magna, cu această ocazie.

 Calificativul „Grad de Încredere Ridicat” a fost acordat în urma evaluării Academiei Tehnice Militare de către o comisie ARACIS, în ianuarie 2016.