Academia Tehnică Militară “Ferdinand I” a sărbătorit şaizeci şi nouă de ani de la înfiinţare. Ceremonia de aniversare a avut loc miercuri, 23 mai 2018 la sediul instituţiei, în prezenţa domnului Andrei IGNAT, secretarul de stat pentru armamente.

Cu ocazia aniversării a şaizeci şi nouă de ani de învăţământ politehnic militar au fost conferite embleme de onoare pentru merite deosebite din partea categoriilor de forţe ale Ministerului Apărării Naţionale, unor cadre militare din academie, comandantul Academiei a felicitat personalul didactic şi administrativ ce a obţinut rezultate profesionale deosebite în anul universitar în curs şi s-au înaintat în grad, înainte de termen, patru cadre militare. 

Domnul Andrei Ignat, secretarul de stat pentru armamente a transmis comunităţii academice mesajul adresat Academiei Tehnice Militare “Ferdinand I”. Festivitatea  s-a încheiat prin realizarea unei fotografii de grup şi defilarea formaţiunilor de studenţi.