Departamentul de ingineria sistemelor de armament și mecatronica Home | Contact
Concept de componenta de lupta exploziv-fugasa cu efect crescut (BEHEWC)


>> BEHEWC
  > DESPRE PROIECT
  > CONSORTIU
  > OBIECTIVE
  > REZULTATE ESTIMATE
  > REZULTATE OBTINUTE
  > CONTACT

filmare ultrarapidă

filmare ultrarapidă

filmare ultrarapidă

filmare ultrarapidă

filmare ultrarapidă

filmare ultrarapidă

BEHEWC

DESPRE PROIECT

 • Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2016-0057
 • Nr contractului: 28 PED / 2017
 • Titlul proiectului: "Concept de componentă de luptă exloziv-fugasă cu efect crescut"
 • Acronim: BEHEWC
 • Valoare proiect (buget si cofinantare): 500.000 lei
 • Valoare proiect-buget: 500.000 lei
 • Durata contractului: 2017-2018
 • Autoritatea contractoare: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
 • Coordonator: Academia Tehnica Militara - ATM

 • Rezumatul proiectului:

  Munițiile exploziv-fugase clasice, în special cele de calibru mic, sunt caracterizate de o rază de eficacitate redusă. Din nefericire, în unele cazuri, mai ales când se discută de lupte în oraș, acest fapt se poate constitui într-un mare dezavantaj. De aceea, dezvoltarea unor componente de luptă exploziv-fugase cu efect îmbunătățit, capabile a fi adaptate pentru munițiile uzual utilizate de fiecare militar în parte, se conturează a fi o soluție corespunzătoare. În literatura de specialitate sunt indicate ca și metode posibile de creștere a efectului munițiilor exploziv-fugase următoarele abordări: utilizarea explozivilor termobarici, utilizarea explozivilor cu brizanță crescută sau utilizarea unor noi explozivi de mare putere. Toate aceste soluții prezintă însă, pe lângă unele avantaje și câteva dezavantaje printre care cel mai important este legat de incompatibilitatea utilizării acestor metode în cazul munițiilor de calibru mic. Pentru depășirea acestui dezavantaj, în cadrul proiectului, eforturile vor fi direcționate spre identificarea de soluții ieftine care să furnizeze un pseudo-efect termobaric. Asa cum a fost prezentat într-o lucrare deja publicată a grupului nostru, o metodă la îndemână pentru atingerea acestui scop o reprezintă utilizarea de încărcături cilindrice multi-strat realizate prin înfășurarea în mai multe straturi de folie de aluminiu a unei încărcături detonante (RDX). Utilizarea acestei configurații va avea ca rezultat o creștere a efectului încărcăturii detonante ca urmare a surplusului de energie furnizat undei de șoc de către arderea progresivă a unei părți a aluminiului. De asemenea, în cadrul proiectului se va investiga: aplicabilitatea conceptului și în cazul încărcăturilor de TNT, optimizarea raportului de masă între exploziv și aluminiu, metoda optimă de înfășurare a straturilor din folie de aluminiu în jurul explozivului precum și modul în care prezența aluminiului modifică sau nu fragmentarea unei anvelope inerte.

  CONSORTIU

 • CO – Academia Tehnica Militara - ATM Bucuresti,
  Director proiect : Mr. prof. univ. dr. ing. Eugen TRANĂ
 • P1 - Centrul de cercetare științifică pentru Apărare CBRN și Ecologie - CCSACBRNE
  Responsabil proiect: Mr. dr. ing. Liviu MATACHE

  OBIECTIV

  Obiectivul general al proiectului este realizarea și experimentarea unui model demonstrativ de componentă de luptă exploziv-fugasă cu efect crescut și costuri reduse de realizare.

  Obiectivele specifice derivate din obiectivul general constau în:

 • studierea capacității de îmbunatățire a efectului fugas pentru încărcături RDX-Folie aluminiu;
 • studierea capacității de îmbunatățire a efectului fugas pentru încărcături TNT-Folie aluminiu;
 • studierea optimului configurației pentru tipul de încărcătură explozivă selectată;
 • studierea experimentală privind efectul exploziv al variantei optime al noului concept de component de luptă exploziv-fugasă.

  REZULTATE ESTIMATE

  Rezultatele finale estimate ale proiectului sunt:
 • Proiectarea și realizarea dispozitivului de înfășurare a încărcăturilor explozive stratificate;
 • Testarea încărcăturilor de tipul RDX-Folie de Aluminiu și TNT-Folie de Aluminiu;
 • Analiza multicriterială a rezultatelor testelor experimentale;
 • Testarea fragmentării și eficienței fragmentelor a anvelopelor metalice în care se dispun încărcăturile studiate;
 • Diseminarea rezultatelor prin articol/comunicare științifică.

  REZULTATE OBTINUTE

  Rezultate Etapa I (PDF)

  Rezultate Etapa II (PDF)

  CONTACT

  Maior prof. univ. dr. ing. Eugen TRANĂ
  Email: eugen.trana@mta.ro

  Academia Tehnică Militară
  Bd. George Coșbuc nr. 39-49, Sector 5, București,
  ROMÂNIA